Polowania wielkoobszarowe w walce z ASF

W związku z organizacją polowań wielkoobszarowych, które mają odbyć się w terminach 12-13.01, 19-20.01 i 26-27.01.2019 na wskazanie Ministra Środowiska i Głównego Lekarza Weterynarii. Zarząd Koła informuje, że termin tych polowań pokrywa się z zaplanowanymi polowaniami zbiorowymi w Kole Łowieckim " Szarak" w Tczewie. Polowania wielkoobszarowe mają na celu zmniejszenie populacji dzika w ramach walki z ASF. Charakter tego polowania jest niezgodny z przyjętymi zasadami ochrony przyrody oraz etyki myśliwskiej, ponieważ mają być zredukowane wszystkie dziki łącznie z prośnymi lochami jak również takie, które już prowadzą młode. Każdy myśliwy ślubował wykonywać polowanie zgodnie z zasadami etyki łowieckiej oraz dbać o dobro przyrody. Uczestnik takiego polowania powinien sam ocenić zgodnie z tym co ślubował czy strzelanie do loch jest etyczne. Można wysłać swój sprzeciw do Premiera dotyczący organizowanych polowań wielkoobszarowych. https://petycja.pracownia.org.pl/akcja/stop-rzezi-dzikow

czytaj więcej

Pies W Tradycji I Kulturze Łowieckiej

Dnia 30 września 2017 r. odbyło się cykliczne spotkanie myśliwych i sympatyków łowiectwa " Pies w tradycji i kulturze łowieckiej". Jest to impreza organizowana naprzemiennie przez Komisję Kultury i Komisję Kynologiczną przy Zarządzie Okręgowym w Gdańsku oraz Elblągu. Spotkanie zostało zorganizowane na terenie stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie przy leśniczówce w Bukowcu. Zgromadzonych gości powitał przewodniczący Komisji Kultury i Etyki Myśliwskiej Kol. Ryszard Mazurowski, a następnie przewodniczący Komisji Kynologicznej Kol. Marcin Rutkowski przedstawił plan spotkania.

czytaj więcej

Warsztaty Kynologiczne

Dnia 8 lipca 2017 r. Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku korzystając z gościnności Koła Łowieckiego "Szarak" przeprowadziła na terenie stanicy myśliwskiej warsztaty kynologiczne. Na miejscu zbiórki o godzinie 9.00 stawiły się 24 osoby z 18 psami. Były to wyżły w wieku od 6 miesięcy do 2 lat.

czytaj więcej