Porządki w lesie 21 IV 2018

Porządki w lesie 21 IV 2018

Stało się tradycją, że każdego roku w lesie w Bukowcu, koło Waćmierza, myśliwi z Koła Łowieckiego SZARAK w Tczewie organizują sprzątanie lasu. Taką inicjatywę kilka lat temu podjeli członkowie naszego Koła, i jest ona realizowana do dnia dzisiejszego. W akcji brali udział sympatycy łowiectwa, oraz myśliwi wraz z rodzinami. Teren został podzielony na sekcje. Uczestnicy zbierali śmieci pozostawione przez spacerujących (telewizory, opony, części samochodowe) oraz wysprzątali paśniki po zimowym dokarmianiu.
Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze składek członków Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie. Inicjatywa sprzątania lasu ma swój ślad w uchwałach Koła, co jest dobrym prognostykiem systematyczności. Zebrano ponad 20m3 śmieci.
Sprzątanie organizowane jest przez myśliwych, ze względu na rosnące zanieczyszczenie terenów leśnych. Niewątpliwie ma to negatywny wpływ na kondycję fauny i flory. Misją członków Koła jest dbanie o bezpieczeństwo zwierzyny oraz o środowisko jej bytowania.


powrót strona główna facebook twitter