Okresowe kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego obowiązujące od dnia 21.08.2010

Szczegóły - patrz załącznik.

Ustalenie dodatkowe

  • Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

  • Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.

strona główna facebook twitter