Komisja Rewizyjna Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie

Komisja Rewizyjna Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie została wybrana na Walnym Zgromadzeniu które odbyło się 23 lipca 2021 roku. Kadencja Komisji trwa 5 lat.

Skład Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie

Przewodniczący: Mariusz Nagórski
Członek Komisji: Kazimierz Bigus
Członek Komisji: Sławomir Bróździak

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

  • prowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;

  • dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;

  • sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;

  • składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;

  • składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;

  • współpraca z okręgową komisją rewizyjną.

strona główna facebook twitter