Obwód łowiecki nr 166

Ogółem obszar obwodu 166 wynosi 4.339 ha z czego 0,5% stanowią grunty leśne i należy do rejonu hodowlanego Kociewie V. Tak więc jest to obwód typowo polny. Prowadząc gospodarkę łowiecką, Koło wykorzystuje do tego celu 1 paśnik, 10 lizawek, 2 ambony oraz 2 woliery. Na terenie obwodu prowadzi się reintrodukcję zająca szaraka i kuropatwy. Rokrocznie podczas okresu jesienno - zimowego Koło dokarmia zwierzynę zarówno karmą objętościowo suchą, soczystą oraz treściwą. Gospodarzem obwodu jest Kolega Przemysław Morawski, natomiast Strażnikiem Łowieckiem - Kolega Dariusz Daga.


Numeracja ambon w obwodzie nr 166

Łowisko Świetlikowo

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Jan Morawski
Nazwa ambony: Świetlikowo 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Przemysław Morawski
Nazwa ambony: Świetlikowo 2
Foto: -

Granica obwodu łowieckiego nr 166

Granica obwodu przebiega z miejscowości Kolnik drogą przez Miłobądz, Dąbrówkę Tczewską, Szpęgawę, Stanisławie, Małżewko, Małżewo i Turze Małe, skąd drogą do cmentarza komunalnego w miejscowości Szczerbięcin i dalej drogą przez miejscowości Świetlikowo i Rębielcz dobiega do miejscowości Kolnik.

strona główna facebook twitter