Obwód łowiecki nr 189

Obwód łowiecki nr 189 pod względem struktury gruntów oraz pozyskania zwierzyny jest najlepszym obwodem na jakim prowadzi gospodarkę łowiecką Koło Łowieckie "Szarak". Ogółem obszar obwodu wynosi 4.000 ha z czego 29,4% stanowią grunty leśne i należy do rejonu hodowlanego Kociewie V. Prowadząc gospodarkę łowiecką, Koło wykorzystuje do tego celu 16 paśników, 20 lizawek, 31 ambon oraz 1 wolierę. Uprawia się także 1 ha poletek łowieckich stanowiących żer dla zwierzyny "na pniu". Rokrocznie podczas okresu jesienno - zimowego Koło dokarmia zwierzynę zarówno karmą objętościowo suchą, soczystą oraz treściwą. W obwodzie znajdują się także pasy zaporowe w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzynę. Gospodarzem obwodu 106 jest Kolega Zdzisław Kamieniecki, natomiast Strażnikiem Łowieckim - Kolega Piotr Radomski.


Numeracja ambon w obwodzie nr 189

Łowisko Brzuśce

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Sławek Spierewka
Nazwa ambony: Brzuśce 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Dariusz Daga
Nazwa ambony: Brzuśce 2
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Dariusz Daga
Nazwa ambony: Brzuśce 3
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Jakub Nagórski
Nazwa ambony: Brzuśce 4
Foto: -

Łowisko Bukowiec

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Sławomir Bróździak
Nazwa ambony: Bukowiec 1
Foto: -

Łowisko Barwikowski

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Korneliusz Ciesielski
Nazwa ambony: Barwikowski 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Edmund Bieszkie
Nazwa ambony: Barwikowski 2
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Mariusz Nagórski
Nazwa ambony: Barwikowski 3
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Grzegorz Śliwiński
Nazwa ambony: Barwikowski 4
Foto: -

Łowisko Stażęcin

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Czesław Czech
Nazwa ambony: Mierzwa 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Wiesław Ilkowski
Nazwa ambony: Mierzwa 2
Foto: -

Łowisko Józefowo

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Wiesław Ilkowski
Nazwa ambony: Józefowo 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Jacek Gorczyński
Nazwa ambony: Józefowo 1A
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Zdzisław Kamieniecki
Nazwa ambony: Józefowo 2
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Zdzisław Kamieniecki
Nazwa ambony: Józefowo 3
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Jacek Gorczyński
Nazwa ambony: Józefowo 4
Foto: -

Łowisko Rajkowy

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Zygmunt Kielbratowski
Nazwa ambony: Rajkowy 1
Foto: -

Łowisko Waćmierz

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Zdzisław Lubański
Nazwa ambony: Waćmierz 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Remigiusz Duluk
Nazwa ambony: Waćmierz 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Roman Derengowski
Nazwa ambony: Waćmierz 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Olgierd Wojtuszkiewicz
Nazwa ambony: Waćmierz 1
Foto: -

Łowisko Otręba

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Kazimierz Bigus
Nazwa ambony: Otręba 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Sławomir Spierewka
Nazwa ambony: Otręba 2
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Stanisław Szczęsny
Nazwa ambony: Otręba 2A
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Stanisław Szczęsny
Nazwa ambony: Otręba 3
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Jan Mazurowski
Nazwa ambony: Otręba 4
Foto: -

Łowisko Swarożyn

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Edward Spierewka
Nazwa ambony: Swarożyn 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Olgierd Wojtuszkiewicz
Nazwa ambony: Swarożyn 2 "Bartelik"
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Tomasz Wojtuszkiewicz
Nazwa ambony: Swarożyn 3 "Pole"
Foto: -

Łowisko Brzeźno

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Zniszczona nowa ambona
Nazwa ambony: Brzeźno 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Sławek Spierewka
Nazwa ambony: Brzeźno 2
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Roman Derengowski
Nazwa ambony: Brzeźno 3
Foto: -

Granica obwodu łowieckiego nr 189

Granica obwodu przebiega z miejscowości Zduny drogą przez miejscowość Swarożyn i Waćmierek, skąd drogą w kierunku południowym wzdłuż zachodniej ściany lasu Nadleśnictwa Starogard przez Płaczewo do miejscowości Brzuśce, a następnie drogą przez miejscowość Radostowo biegnie do miejscowości Rajkowy, skąd drogą przez Rajkowski Młyn przebiega do rzeki Wierzycy i rzeką tą w kierunku miejscowości Najmusy do punktu położonego 1 km przed miejscowością Najmusy, skąd w kierunku północno - zachodnim, rowem mielioracyjnym, a następnie drogą do drogi Brzeźno Wielkie - Najmusy i drogą tą przez Brzeźno Wielkie dobiega do miejscowości Zduny.

strona główna facebook twitter