Sprzątanie lasu
Myśliwi z KŁ "Szarak" sprzątają las w Bukowcu.


W sobotę, 22 kwietnia 2017, myśliwi z Koła Łowieckiego "Szarak" w Tczewie zorganizowali zbiórkę śmieci zalegających w lesie.

Sprzątano las na terenie leśnictwa w Bukowcu. Sprzątanie inicjowane corocznie zorganizował kol. Wojciech Waruszewski. W akcji uczestniczyło trzynastu myśliwych. W sumie zebrano kilkanaście metrów sześciennych śmieci różnego rodzaju, które nigdy nie powinny znaleźć się w lesie. Równolegle do prowadzonych porządków, posprzątano również paśniki po zimowym dokarmianiu zwierzyny. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w całości ze składek członków KŁ "Szarak".
Dbanie o środowisko oraz poprawa warunków bytowania zwierzyny jest obowiązkiem każdego myśliwego. Ze względu na rosnące zanieczyszczenie terenów leśnych, każdej wiosny myśliwi z KŁ "Szarak" inicjują sprzątanie lasu. Podczas wizyty w lesie musimy pamiętać, że las to schronienie dla żyjących w nim zwierząt i roślin.
Uczestnikami sprzątania byli: Kazimierz Bigus, Piotr Radomski, Zdzisław Lubański, Karol Lubański, Roman Spierewka, Sławomir Spierewka, Wiktor Spierewka, Wiesław Woźniak, Wojciech Waruszewski, Stanisław Szczęsny, Marian Budulski, Tomasz Derengowski.

Jak pisze strona tczew.naszemiasto.pl:

Stało się tradycją, że każdego roku w lesie w Bukowcu koło Waćmierka myśliwi z Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie organizują sprzątanie lasu. Taką inicjatywę kilka lat temu podjął członek naszego koła Wojciech Waruszewski, która trwa do dnia dzisiejszego. W akcji brali udział sympatycy łowiectwa, oraz myśliwi wraz z rodzinami. Teren został podzielony na sekcje. Uczestnicy zbierali śmieci pozostawione przez spacerujących (telewizory, opony, części samochodowe) oraz wysprzątali paśniki po zimowym dokarmianiu.
Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze składek członków Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie. Akcja została uchwalona prawem tego Koła co oznacza, że będzie powtarzana systematycznie. Zebrano ponad 20m3 śmieci.
Sprzątanie organizowane jest przez myśliwych, ze względu na rosnące zanieczyszczenie terenów leśnych.
Misją członków Koła jest dbanie o bezpieczeństwo zwierzyny oraz o środowisko jej bytowania.


Całość artykułu znajdziemy poniżej:

https://tczew.naszemiasto.pl/mysliwi-z-szaraka-posprzatali-las-w-bukowcu/ar/c8-4109582

powrót strona główna facebook twitter