Obwód łowiecki nr 258

Ogółem obszar obwodu 258 wyniosi 3.390 ha z czego 15% stanowią grunty leśne i należy do rejonu hodowlanego Kociewie V. Prowadząc gospodarkę łowiecką, Koło wykorzystuje do tego celu 6 paśników, 10 lizawek, 7 ambon. Uprawia się także 0,8 ha poletek łowieckich stanowiących żer dla zwierzyny "na pniu". Rokrocznie podczas okresu jesienno - zimowego Koło dokarmia zwierzynę zarówno karmą objętościowo suchą, soczystą oraz treściwą. W obwodzie znajdują się także pasy zaporowe o długości 200 m w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzynę. Gospodarzem obwodu jest Kolega Jan Komosiński, Karol Przygocki natomiast Strażnikiem Łowieckim - Kolega Krzysztof Górski.


Numeracja ambon w obwodzie nr 258

Łowisko Borkowo - Las

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Joachim Stawikowski
Nazwa ambony: Białe Błota
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Zbigniew Waruszewski
Nazwa ambony: Przy drodze
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Jan Komosiński
Nazwa ambony: Dęby
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Mazurowski Ryszard
Nazwa ambony: Łąki 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Mazurowski Dariusz
Nazwa ambony: Łąki 2
Foto:-

Łowisko Królów Las

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Jarosław Waruszewski
Nazwa ambony: Królów Las 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Krzysztof Górski
Nazwa ambony: Królów Las 2
Foto: -

Granica obwodu łowieckiego nr 258

Granica obwodu przebiega z miejscowości Morzeszczyn drogą przez miejscowości Dzierżążno, Gogolewo i Bielsk do miejscowości Majewo, skąd torem kolejowym Tczew - Smętowo biegnie do drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Gąsiorki i drogą tą przez miejscowości Gąsiorki i Kierwałd do drogi Skórcz - Morzeszczyn i drogą tą przez Borkowo dobiega do miejscowości Morzeszczyn.

strona główna facebook twitter