Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy obowiązujące od dnia 25.04.2006 roku

Dla rejonów hodowlanych: III "Pojezierze Kaszubskie" ( Nadleśnictwa Kartuzy i Kolbudy) i VIII "Żuławy" (obwody łowieckie nr: 52, 53, 55, 56, 57, 58, 86 i 87) - patrz załącznik.
Dla pozostałych rejonów hodowlanych - patrz załącznik

Ustalenia dodatkowe

  • Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku w wieku od szóstego roku życia wzwyż o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu).

  • Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.

  • Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.

  • Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1 cm, a w II klasie wieku - odrostek o długości powyżej 3 cm.

  • Wyznaczając średnią masę parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, iż poza średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić również wartość graniczną przy odstrzale kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.

  • Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).

  • W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).

Pobierz pliki

strona główna facebook twitter