Warsztaty Kynologiczne

Dnia 8 lipca 2017 r. Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku korzystając z gościnności Koła Łowieckiego "Szarak" przeprowadziła na terenie stanicy myśliwskiej warsztaty kynologiczne. Na miejscu zbiórki o godzinie 9.00 stawiły się 24 osoby z 18 psami. Były to wyżły w wieku od 6 miesięcy do 2 lat. Po krótkim przywitaniu przybyłych przez Kol. Marcina Rutkowskiego przystąpiono do zajęć teoretycznych, które prowadził Andrzej Matysik. Zajęcia te zostały przedłużone ze względu na padający deszcz. Wykorzystano ten czas na omówienie zasad polowania z wyżłem na polu jak i podczas polowania na kaczki. Kol. Maciej Wąs zaprezentował nam swojego sokoła oraz omówił jego pracę oraz psa podsokolego objaśniając na czym polega współpraca psa z ptakiem. W dalszej części zajęć podzielono przybyłych z psami na dwie grupy w których każdy mógł sprawdzić swojego psa na polu i w wodzie oraz sprawdzić reakcję psa na strzał. Grupę w której badano reakcję na strzał prowadził Kol. Marcin Rutkowski. Pracę na ścieżkach tropowych prowadził Kol. Piotr Radomski. Ścieżki zostały ułożone o godz. 5.00 przez Kol. Krzysztofa Sturgulewskiego i Piotra Radomskiego. Najwięcej pracy miał Kol. Andrzej Matyjasik prowadząc zajęcia na polu gdzie psy miały w sposób prawidłowy wskazać miejsce umieszczenia kuropatw w klatkach. Następnie każdy pies aportował kaczkę z wody. Kol. Sławomir Bróździak i Jan Mazurowski zadbali o kawę i herbatę oraz o pieczone kiełbaski dla przybyłych na szkolenie. Zajęcia trwały do godz. 15.00, każdy pies i przewodnik zaliczyli wszystkie atrakcje jakie przygotowała Komisja Kynologiczna. Menerzy opuszczali stanicę w Bukowcu bardzo zadowoleni z pracy swoich pupili.

Tekst Kol. Piotr Radomski

powrót strona główna facebook twitter