Obwód łowiecki nr 188

Ogółem obszar obwodu 188 wynosi 4.300 ha z czego 15% stanowią grunty leśne i należy do rejonu hodowlanego Kociewie V. Prowadząc gospodarkę łowiecką, Koło wykorzystuje do tego celu 8 paśników, 12 lizawek, 11 ambon oraz 1 wolierę. Uprawia się także 1 ha poletek łowieckich stanowiących żer dla zwierzyny "na pniu". Rokrocznie podczas okresu jesienno - zimowego Koło dokarmia zwierzynę zarówno karmą objętościowo suchą, soczystą oraz treściwą. W obwodzie znajdują się także pasy zaporowe o długości 400 m w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzynę. Gospodarzem obwodu jest Kolega Roman Spierewka, natomiast Strażnikiem Łowieckim - Kolega Stanisław Mazurowski.


Numeracja ambon w obwodzie nr 188

Łowisko Zwierzynek

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Zdzisław Lubański
Nazwa ambony: Łowisko Zwierzynek
Foto: -

Łowisko Goszyn

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Dariusz Sokołowski
Nazwa ambony: Goszyn 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Tomasz Brzeski
Nazwa ambony: Goszyn 2
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Edmund Jezierski
Nazwa ambony: Goszyn 3
Foto: -

Łowisko Piwnice

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Marian Budulski
Nazwa ambony: Piwnice 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Wiesław Brzeski
Nazwa ambony: Piwnice 2
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Lucjan Sokołowski
Nazwa ambony: Piwnice 3
Foto: -

Łowisko Lubiszewo

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Tomasz Wojtuszkiewicz
Nazwa ambony: Lubiszewo 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Piotr Mazurowski
Nazwa ambony: Lubiszewo 2
Foto: -

Łowisko Gniszewo

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Tadeusz Januszewski
Nazwa ambony: Gniszewo 1
Foto: -

Osoba odpowiedzialna za ambonę: Marcin Januszewski
Nazwa ambony: Gniszewo 2
Foto: -

Granica obwodu łowieckiego nr 188

Granica obwodu przebiega z miejscowości Małżewo przez miejscowości Małżewko, Stanisławie i Szpęgawa do zwartej zabudowy miasta Tczew, dalej granicą tej zabudowy do drogi Tczew - Czarlin i drogą przez miejscowości Czarlin, Wielgłowy, Brzuśce, a następnie drogą przyleśną biegnącą wzdłuż zachodniej ściany lasu przebiega do miejscowości Waćmierek, skąd drogą przez Śliwiny, Zwierzynek i Goszyn dobiega do Małżewa.

strona główna facebook twitter